Sex, Sport & Politik

2016.04.23 Absurditet I.:

Hvis gymnasielærens undervisning overtages af standardisering/robotter, hvad skal vi så med gymnasieeleven?

2016.04.13 Godsbanen og bestemmelsesretten over Vejle by. (Offentliggjorti VAF mandag den 18.04.2016.)

Jeg har med stigende undren og irritation kunnet iagttage, hvorledes bestemmelsesretten over udviklingen af Vejle by efter kommunesammenlægningen ikke længere tilhører byens borger, men er blevet lagt i hænderne på oplandsbønder.
Senest eksempler er det gentagne angreb på den gamle Godsbanegård samt placering af højhusene på havnen.

Det fremgår tydeligt af tegninger og forslag at de centrale beslutningstagere ikke har deres daglige gang i byen, men er solidt forankret i deres egne små lokalsamfund. 27 mandater i byrådet er ledet uden for byen, Venstre fra Jelling, Socialdemokraten fra Egtved, DF fra Give, de Radikale fra Gadbjerg og Enhedslistens fra Thyregod.
Tilbage er kun de tre mindre partier Konservative, SF og LA med forankring i byen.

Jeg har altid beundret byer, der har formået at skabe en helhed og sammenhæng mellem gammel glorværdig arkitektur og moderne nybyggeri. Et syn, hvor man som besøgende hele tiden har muligheden for at spejle sig i nutid, fortid og fremtid.
Mange tiltag og initiativer i Vejle er i nutiden og peger ind i fremtiden, desværre synes det glemt at fremtiden står tydeligst som kontrast til fortiden.
Derfor er mange gode kræfter samlet i forsøget på at skabe liv i den stenørken der er skabt omkring Nørretorv og ned ad strøget. Nybyggeri og glasfacader dominerer i allerhøjeste grad turen. En gold oplevelse man nu søger at forlænge over Dæmningen til Gammelhavn.

På Gammelhavn ligger den over 100 år gamle Godsbanegård, der er et af de sidste rester der forbinder Vejle med fortiden som knudepunkt for en stor del af godsrangeringen til nørrejylland. Med et pennestrøg vil man fjerne dette stykke Vejle historie og arkitektur mens man erstatter det med kønsløst lejligheds og forretningsbyggeri - som om der ikke allerede nok gang i byens lejlighedsbyggeri.

Kikker vi uden for bygrænser har Vejle Kommune taget initiativ til oprettelsen af ikke mindre en 26 lokalråd, der sikrer borgeropbakning til lokalplaner i partiledernes hjembyer.
Denne tendens er endda indskrevet i formålsparagraffen for "Udvalget for Lokalsamfund & Nærdemokrati", med ordene "Udvalget beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af kommunale aktiviteter i forhold til landsbyer og landdistrikter."
I den proces er det som om vejlenserne er blevet umyndiggjort i deres egen by.

Specielt to projekter træder i karakter; højhusene på havnen, hvis endelige placering blev kontraktuelt fastlagt inden den offentlige høring og skueproces samt slagtningen af Godsbanegården - en hensigt den menige Vejlenserne allerede tydeligt har udtrykt mishag mod.

Det er på tide Vejle by og vejlenserne får den samme selvbestemmelse som så åbenlyst tilkommer oplandet.

Uden eneret på sandheden
Redaktøren

2010.10.19 Fusion mellem VB og KFC, har den en chance?

Centrale kræfter i Kolding FC og Vejle Boldklub undersøger i øjeblikket mulighederne for fusion mellem de to klubber. Mange sind er i kog og for ikke selv at drage forhastede konklusioner er det vel rimeligt at benchmarke hos de eksisterende fusionsklubber.

I Superligaen er der to fusionsklubber, FCK (1992) og FCM (1999). FCK er en fusion mellem KB og B1903 mens Ikast FS og Herning Fremad udgør grundlaget for FCM. Begge gange er to jævnbyrdige partnere indgået i et samarbejde. Geografisk ligger FCK i det centrale København med et stort proletariatet som tilskuer grundlag mens FCM ligger isoleret på den jyske hede uden reelle alternative tilhørsmuligheder for tilskuerne fra de to uldbyer Ikast og Herning. FCK overtog ved fusionen Parken, Danmarks nationalstadion mens FCM byggede et nyt for midler fra de to fusionsklubber. Begge er involveret i håndboldens elite division.

I 1. division findes vi fem fusions klubber HB Køge (2009), FC Fredericia (1991), FC Fyn (2006), FC Roskilde (2004) og FC Vestsjælland (2008). De fem klubber er alle produkter af lige partnere, men af de fem kan kun HB Køge fremvise et reelt stadion. HBK havde sidste sæson laveste tilskuertal i ligaen og klubber ligger nu forhandlinger med Næstved om fusion grundet ringe økonomi og opbakning. Af de andre 4 kan ingen fremvise de nødvendige faciliteter eller økonomi til at tænke på et realistisk avancement til superligaen.

Ovenstående korte analyse viser at en fusion ikke nødvendigvis bringer succes og, hvis den skal bringe succes skal fusionen ske blandt jævnbyrdige, økonomien til et stadion skal være på plads, de geografiske omstændigheder skal være gunstige og der må gerne være andre sportsgrene involveret.

Med hensyn til jævnbyrdigheden synes de to klubber involveret i den lokale fusion noget forskellige. Kolding FC(2002) er en fusion mellem Kolding Boldklub og Kolding IF. En konstruktion, der hverken har opnået økonomisk eller sportslig succes og som ikke kan fremvise et reelt stadion eller evnen til at rejse pengene til et og der er kun få tilskuere. Vejle Boldklub(1891), den anden part i forhandlingerne, er en traditionsklub der senest vandt sølv i superligaen i 1997 og var i pokalsemifinale i 2009. Klubben har senest levet omtumlet mellem 1. division og Superligaen. Fremtiden tegner dog lys med en konsolideret økonomi, en professionel ledelse, et ambitiøst hold spillende på et nyt stadion, trænende på nye moderne anlæg, der er sportslig succes og et tilskuersnit blandt de to bedste i 1. division.

Geografisk ligger Fredericia midt imellem de to byer og området kan hverken betragtes som isoleret eller befolket med et proletariat så geografi kriteriet er ikke opfyldt. Da Kolding FC ikke bringer moderklubbens succes håndboldhold KIF i spil synes det sidste kriterie for fusion, anden sportsgren, ej heller til stede.

Denne korte analyse viser at ingen af fire forudsætninger for fusionssucces synes til stede, ingen jævnbyrdighed, ingen geografi, ingen anden sportsgren og ingen økonomiske realiteter. Dertil lægges at den massive opbakning i lokalsamfundet synes ganske fraværende i Vejle. Det bliver nok lidt op af bakke for den succesfussion.

Uden eneret på sandheden
Redaktøren

2010.10.15 Kunst at...

Kunsten at sparke på en mand, der ligger ned, har nået nye højder med LPS og TV2 Sportens seneste bizare udfald mod Michael Rasmussen. At bringe beskyldninger om bloddoping til torvs er en ting, men at påstå denne doping fandt sted mens MR allerede afsonede 2 års karantæne for manglende whereabouts, kan kun kaldes tåbeligt. Sættes disse beskyldniger samtidigt i relation til at selvsamme tv-station foregiver at give manden "en ny chance" i Vild med dans programmet, bliver tåbeligheden til en gemenhed.

Uden eneret på sandheden
Redaktøren

2010.10.11 Hvad er de bange for?

Det var søndag, det var efterår, det var solskin og dejligt vejr. Det var tid til 2 timer i solen med en god ven, en kold øl og lokalopgøret FC Fredericia-Vejle Boldklub. Man kan blive noget så skuffet. Vel ankommet til Monjasapark i Fredericia og 200 kontant kr lettere (de tager ej DK-kort i Fredericia) oplevede vi til vor forbløffelse, at være spærret inde med 500 andre tilrejsende Vejle tilhængere i et mørklagt abebur i rustfrit stål. Et abebur alene med plads til 100 fans. Yderligere var der kun 2 lokummer til at betjene alle mænd, kvinder og børn, hvorfor ventetiden her var på den gode side af de 20 minutter. Til gengæld fik vi lov at nyde udsigten til den øde solbeskinnede og af stål afskårne skråning, med de perfekte søndags siddepladser og centralt placerede samt ikke tilgængelige toiletvogne.

Hvis det ikke var fordi at VB atter spillede godt og vandt, kunne jeg godt være blevet lettere negativ over den behandlingen vi blev udsat for. Nu gik vi bare derfra med følelsen af at VB forhåbentligt er at se i Superligaen næste år, så vi aldrig igen får behov for at besøge denne undskyldning af et stadion.

Min pointe er at jeg ikke rigtig forstår tankegangen hos folkene i Fredericia. Hvori ligger den dybere mening med at byde tilrejsende fans sådant? Vel findes der nogle forstyrrede københavnerklubber, men derfor behøver værterne jo ikke opføre sig overskruet paranoidt til et østjysk lokalopgør. Forhåbentlig vil vi i Vejle være istand til at byde vore gæster på en anderledes oplevelse, så FCF fansene bliver sendt hjem med såvel et nederlag, som en følelse af at være godt behandlet.

Uden eneret på sandheden
Redaktøren